Hliníkový profil:

MB 86 FOLD LINE HD

Vonkajšie zhrňovacie dvere poskytujú používateľom veľkú voľnosť. Vďaka nim môžete jednoducho využiť priaznivé počasie a takmer doslova odstrániť bariéru medzi interiérom budovy a jej okolím. Také dvere teda môžu byť dokonalým širokým priechodom z domu na terasu alebo spojovníkom kaviarne alebo reštaurácie s ich vonkajším priestorom, využívaným sezónne.

Systém MB-86 FOLD LINE HD je riešenie veľmi pohodlné na každodenné použitie, a pritom má vysoké technické parametre a umožňuje výrobu veľkorozmerových konštrukcií. Zhrňovacie dvere je možné otvárať von aj dovnútra budovy. Môžu mať ľubovoľnú konfiguráciu krídiel. Je to moderný výrobok, navrhnutý tak, aby spĺňal vysoké nároky používateľov, architektov i stavebníkov.

Vlastnosti a výhody systému MB-86 FOLD LINE HD:

  • trojkomorové odolné hliníkové profily s konštrukčnou hĺbkou 86 mm pre rámy a 77 mm pre dverné krídla
  • dostupné rohové a panoramatické riešenie – možnosť zostavenia konštrukcie z 8 krídel
  • prostredná komora profilov je vybavená tepelnými prepážkami o šírke 24 mm pre rámy a 34 mm pre dverné krídla, čo sa premieta do vysokej tepelnej izolácie konštrukcie
  • špeciálne kovanie určené pre systém MB-86 FOLD LINE HD zaisťuje pohodlné fungovanie dverných krídiel s maximálnou hmotnosťou až 120 kg
  • veľké prípustné rozmery konštrukcie umožňujú výrobu dverí s výškou krídla až 3000 mm a šírkou 700 až 1200 mm
  • najväčší počet riešení prahov, oi s dovieracím tesnením, alebo pohodlné použitie s nízkym prahom
  • široká škála zasklenia od 13,5 do 61,5 mm, ktorá umožňuje použitie ako jednokomorových, tak aj dvojkomorových dvojskiel, vrátane špeciálnych: so zvýšenou akustickou izoláciou alebo odolnosťou proti vlámaniu
  • značný rozsah kompatibility konštrukcie systému MB-86 FOLD LINE HD so známym a ceneným okenným a dverným systémom ALUPROF  MB-86N : spájanie profilov je rovnaké ako pri systéme MB-86N, a tiež niektoré profily, tesnenia a príslušenstvo sú spoločné pre oba systémy

Práce
Demontáž - drevené, kovové

Montáž podľa STN 73 31 34 o správnej montáži

Montáž Štandart - PUR pena,
Murárske práce, odvoz a likvidácia odpadu

Miesto montovania
Rodinný dom, Novostavba, Pre komerčné, priemyselné aj bytové projekty

Technický výkres

Technický výkres

Architektúra

Vizualizácie

logo_v1.png

ZALUMAN s.r.o.

Výroba hliníkových okien a ich doplnkov.

Image

Korešpondenčná adresa

Kračanská cesta 40
929 01 Dunajská Streda

Sidlo

Krížna 1273/2
929 01 Dunajská Streda
© 2018, ZALUMAN s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zakladáme hlavne na kvalite výrobkov a spokojnosti zákazníkov.

Sledujte nás: - Facebook / Instagram
© 2024 ZALUMAN. Všetky práva vyhradené.