Hliníkový profil:

MB-TT50

U f od 0,5
W/(m 2 K)
Súčiniteľ prestupu tepla profilu
trieda RE 1800 Pa
EN 12155:2004; EN 12154:2004
Vodotesnosť
trieda AE (1350Pa)
EN 12153:2004; EN 12152:2004
Priepustnosť vzduchu
2700 Pa
EN 12179:2004, EN 13116:2004
Odolnosť voči zaťaženiu vetrom
Fasáda MB-TT50 je TOP produktom nielen v našej ponuke fasádnych systémov ale aj na trhu vôbec. Výsledky skúšok podľa normy EN-13830 potvrdzujú nielen vyššiu odolnosť vo všetkých základných parametroch kladených na fasády, ale predovšetkým veľmi vysokú tepelnú izoláciu.

Konštrukcia je tvorená štandardnými stĺpmi a priečkami, ale je možné tiež skonštruovať fasádu iba z priečok resp. z jedného typu profilu (!), čím vzniká minimálny odpad. Systém eliminuje frézovanie priečok, čo vedie k značnému zrýchleniu výroby. Navyše je vybavená 3-stupňovým kaskádovým odvodnením. Hrúbka zasklenia až 60 mm a zaťaženie priečky až 500 kg! Zároveň sa pripravujú varianty s požiarnou odolnosťou (až EI60) alebo štrukturálna verzia.

MB -TT50 je certifikovaný Inštitútom PHI Darmstadt v najvyššej triede A+, čo potvrdzuje, že z neho vytvorené konštrukcie môžu byť použité pri výstavbe pasívnych stavieb.

Súčiniteľ prestupu tepla (Uf): od 0,5 W/m 2 K

Priepustnosť vzduchu: trieda AE (1350Pa), EN 12153:2004; EN 12152:2004

Vodotesnosť: trieda RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004

Odolnosť na zaťaženie vetrom: 2700Pa (bezpečné zaťaženie až 4050 Pa), EN 12179:2004, EN 13116:2004

Odolnosť proti nárazu: trieda I5/E5, EN 13049:2004, EN 14019:2006

Odolnosť proti vlámaniu: WK 2, WK 3

Práce
Demontáž - drevené, kovové

Montáž podľa STN 73 31 34 o správnej montáži

Montáž Štandart - PUR pena,
Murárske práce, odvoz a likvidácia odpadu

Miesto montovania
Rodinný dom, Novostavba, Pre komerčné, priemyselné aj bytové projekty

Technický výkres

Technický výkres

Architektúra

Vizualizácie

logo_v1.png

ZALUMAN s.r.o.

Výroba hliníkových okien a ich doplnkov.

Image

Korešpondenčná adresa

Kračanská cesta 40
929 01 Dunajská Streda

Sidlo

Krížna 1273/2
929 01 Dunajská Streda
© 2018, ZALUMAN s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zakladáme hlavne na kvalite výrobkov a spokojnosti zákazníkov.

Sledujte nás: - Facebook / Instagram
© 2024 ZALUMAN. Všetky práva vyhradené.