ZOSTAŇTE VO SVETE INNOVÁCIE

  Facebook

  Referenčný list

  Zhotoviteľ

  Zaluman s.r.o., Krížna 1273/2, 92901 Dunajská Streda
  Zapísaná v OR OS Trnava vložka č. I 40647/T
  IČO : 51043530,  IČ DPH : SK2120589306
  Zastúpená: Mgr. Adrián Szigeti
  Kontakt: +421908152210
  e-mail: info@zaluman.sk, szigeti@zaluman.sk

  Referencia č.1
  Dodávka a montáž hliníkových konštrukcií rekonštrukcia oddelenia nemocnica OMIS GA

  Objednávateľ:
  AVA-stav s.r.o. ,Puškinova 700/90 , 924 01 Galanta
  IČO: 43989268 , DIČ: 2022539596

  Referencia č.2
  Dodávka a montaž hliníkových konštrukcií polyfunkčná budova Gradus residence Dunajská Streda

  Objednávateľ: HT, s.r.o. ,
  Trhovisko 10, 929 01 Dunajská Streda
  IČO : 34138927 DIČ: 2020368757

  Referencia č.4
  Dodávka a montáž AL okien športové tenisové centrum HI TEN Dunajská Streda

  Objednávateľ:
  HI-TECH ELEKTRO s.r.o. ,
  Ádorská 5400 , 929 01 Dunajská Streda
  IČO : 36262153 DiČ: 2021839226

  Referencia č.3
  Výmena okien Obecný úrad Dolný Štál

  Objednávateľ:
  Obecný úrad Dolný Štál

  Referencia č.5
  Dodávka a montáž okien pre radové domy v Dunajskom Klátove

  Objednávateľ:
  Súkromná osoba

  Referencia č.6
  Výmena okien Obecný úrad Malé Dvorníky

  Objednávateľ:
  DUNSTAV D.S. s.r.o. ,
  Dunajskostredská 599 , 929 01 Malé Dvorníky
  IČO : 36249378 DIČ: 2020198851

  Referencia č.5
  Rekonštrukcia terasy Penzión Hubert Dunajský Klátov

  Objednávateľ:
  Bona Opera s.r.o.

  Referencia č.8
  Zasklenie terasy reštaurácie Scotisch PUB Šamorín

  Objednávateľ:
  Súkromná osoba

  Referencia č.9
  Dodávka a montáž okien novostavba Šala

  Objednávateľ:
  FERRMONT a.s. ,
  Trenčianska 1320/89 , 020 01 Púchov
  IČO: 31619916 , DIČ : 2020441907

  Referencia č.10
  Dodávka a montáž okien výstavba radových domov Šamorín

  Objednávateľ:
  Súkromná osoba

  Referencia č.11
  Dodávka a montáž zasklenej steny rodinný dom Komárno

  Objednávateľ:
  Súkromná osoba

  Referencia č.12
  Dodávka a montáž okien novostavba rodinného domu Banská Bystrica

  Objednávateľ:
  Súkromná osoba

  Referencia č.13
  Zasklenie terasy rodinného domu Šala

  Objednávateľ:
  PS-MOS s.r.o. , Lúčna 2 , 927 05 Šaľa
  IČO: 36542911 , DIČ : 2020190909

  Referencia č.14
  Dodávka okien novostavba Dunajská Streda

  Objednávateľ:
  Súkromná osoba

  Referencia č.15
  Dodávka a montáž okien novostavba rodinného domu Dolný Štál

  Objednávateľ:
  súkromná osoba

  Referencia č.16
  Výmena výkladu obchodu Bratislava

  Objednávateľ:
  Súkromná osoba

  Referencia č.17
  Zasklenie terasy Bodíky

  Objednávateľ:
  súkromná osoba

  Referencia č.18
  Zasklenie terasy rodinného domu Vydrany

  Objednávateľ:
  Súkromná osoba

  Ďaľšie naše recenzie nájdete na FB stránke:

  https://www.facebook.com/zaluman.sro

  Tešíme sa našim spokojným zákazníkom a veríme,že aj Vy budete patriť medzi nich!

   

  Image
  © 2015 Všetky práva vyhradené pre ZALUMAN.sk. Tvorba a design: creativeidentity.sk

  Search